Afgelopen weken hebben we onderzocht hoe we verder kunnen gaan met de zoektocht naar Christiaan. Na advies van verschillende partijen (o.a. Signi en forensisch expert Frank van de Goot) zijn wij er van overtuigd dat een zoektocht met honden de grootste kans biedt om Christiaan te vinden. We hebben dan ook besloten om op dit pad verder te gaan en onderzoeken de mogelijkheden welke partijen ons hierin het beste kunnen helpen. De zoektocht zal de komende dagen voorbereid worden en begin november uitgevoerd worden. Een groep Nederlandse vrienden zal afreizen naar Nepal om de zoektocht te ondersteunen. Dit keer reist een camerateam mee van een nationale omroep om een portret te maken van Christiaan.

Vanuit het diepste van ons hart hopen en bidden wij dat Christiaan op de een of andere manier nog in leven is, dat hij bijvoorbeeld liefdevol verzorgd wordt in een klooster of op een voor ons onbekende manier nog in leven is. Met deze zoektocht kiezen we echter om de meest aannemelijke oorzaak, een fataal ongeluk op de gletsjer op de terugweg naar Italian camp, verder te onderzoeken. We hopen vooral Christiaan te vinden en te ontdekken wat er gebeurd is.

Er is haast geboden, omdat het “time window”, maar beperkt is om een goede zoektocht uit te voeren. Het trekking seizoen is inmiddels weer geopend. In november is de kans groot dat de eerste sneeuw al weer zal vallen, waarmee het zoeken weer te gevaarlijk wordt. Dat geeft ons een aantal weken van nu tot de eerste week van november om de zoektocht uit te voeren.

Toen we de eerste zoektocht opzetten, waren we zeer onder de indruk van de betrokkenheid van zoveel vrienden, kennissen en collega’s die oa door de crowdfunding actie er voor hebben gezorgd dat de eerste zoektocht haalbaar werd. We zijn blij dat van dat gedoneerde geld nu ook een groot deel van de te maken kosten betaald kunnen worden. Om de zoektocht echter realistisch te maken hebben we besloten om het streefbedrag van de crowdfunding actie met ongeveer 11.000 euro te verhogen tot 73.000 euro.

Met een eventuele donatie maakt u het mogelijk om gunstige omstandigheden te creëren voor de zoekhonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan goed vervoer met helikopters en een zoekperiode voor de honden van 4 a 5 dagen. De Nederlandse vrienden die mee gaan betalen hun vlucht zelf, maar we willen hen ondersteunen in verblijfskosten en communicatiekosten. Voor een uitwerking van de te maken kosten verwijzen wij u naar de doneer-pagina.

We zijn zeer dankbaar voor alle manieren waarop u met ons mee leeft, ook de afgelopen periode dat het wat stiller was. De komende periode, in de voorbereidingen en de daadwerkelijk zoektocht zullen wij u via de site zo goed mogelijk op de hoogte houden. We hopen dat u blijft bidden voor de familie van Christiaan en specifiek in deze periode voor een veilige nieuwe zoektocht waarin we Christiaan mogen vinden.