Hervat overleg
De afgelopen maanden is het vanwege de moesson redelijk stil geweest rondom de zoektocht naar Christiaan. Karna – de voorman van Sardogs was de afgelopen dagen in Nederland en die gelegenheid hebben we aangepakt om met een aantal vrienden en 2 andere partijen (Rettungshunde fur Nepal en Signi) na te denken over een vervolg van de zoektocht.

Overleg over hervatting zoektocht

Overleg over hervatting zoektocht

Start verdere zoektocht medio oktober
Goed weer is een voorwaarde om te kunnen starten, maar het weer rondom de Dhaulagiri is helaas nog steeds erg slecht. Voor zover we het nu kunnen inschatten zou er in de tweede helft van oktober eventueel een zoektocht kunnen starten. De nadruk van de zoektocht zal liggen op de gletsjer. Er zal naar een lijkenlucht gezocht worden en geprobeerd het spoor van Christiaan nog op te pakken.

Zoektocht met honden
Inzet van honden is de meest voor de hand liggende manier om de zoektocht voor te zetten. Forensisch expert Frank van de Goot heeft een aantal mogelijkheden met ons besproken maar is van mening dat inzet van honden het meest voor de hand ligt. De dagen dat Paul op de berg was met het hondenteam zijn de honden beperkt ingezet vanwege het moeilijke terrein voor de dieren. Dit betekent dus dat de inzet van honden waardevol kan zijn maar ook goed georganiseerd moet worden eventueel met ondersteuning van ons zelf ter plekke.

Zoektocht eventueel aangevuld met vrienden / media
Enkele vrienden denken er over na om richting Nepal te reizen om de te hervatten zoektocht te ondersteunen. Nog niemand heeft definitief ja gezegd. Vanuit verschillende media is verder ook interesse getoond om mee te gaan met een camerateam. We hebben dit nog in beraad.