Zo veel lieve mensen om je heen.
Zo veel medeleven. Indrukwekkend.
De vraag luidt vaker: Hoe gaat het?
Het antwoord luidt dan: Ja en nee.

Nog steeds ga je van hoop naar wanhoop,
van wanhoop naar een klein beetje hoop,
van een klein beetje hoop naar een heel klein beetje hoop.

De woorden die regelmatig tot mij kwamen, waren woorden van David uit een van zijn Psalmen: Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien.
Dan denk ik aan alle pogingen – hoe volkomen ook – om Christiaan te vinden, is een einde gezien. U hebt kunnen lezen hoeveel pogingen ondernomen zijn.
Het resultaat: niets. Alleen een stukje helm.
Maar de Psalm gaat verder met: Maar … Uw bevel is onbegrensd.

En dan bidden we verder. Met velen. En ik vind (nog) geen antwoord.
Anderen, denk ik, ook niet.

En de dagen kruipen verder.
En weer een sprankje hoop. Met resultaat? Nog niet.

Dan komt een verzoek om DNA af te staan. Dat is eergisteren gebeurd. Het zou kunnen zijn dat mijn DNA overeenkomt met het DNA dat zij gevonden hebben op het stukje helm.

De uitslag zullen we volgende week horen.
Margreet, moeder van Christiaan.

 

Margreet na vertrek Christiaan op Schiphol

Margreet na vertrek Christiaan op Schiphol