Frank van de Goot is forensisch patholoog en deskundig op het gebied van reconstructie en het ontstaan van breukpatronen. Hij heeft het fragment onderzocht wat door Paul op de berg is gevonden. Hij heeft drie vragen beantwoord.
1. Is het fragment van een helm afkomstig?
2. Zo ja, kan dit de helm van Christiaan zijn?
3. Kan er iets gezegd worden over hoe dit fragment is ontstaan?

Omdat Christiaan in het bezit is van een Petzl Sirocco: EPP helmet, is het fragment vergeleken met een nieuwe gelijke helm. Op basis van de vergelijking van openingen, materiaalsoort en kleur is vastgesteld dat het fragment met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk van een Petzl Sirocco: EPP helmet afkomstig is.

Het fragment zou van de helm van Christiaan afkomstig kunnen zijn. Door onderzoek is vastgesteld dat het fragment minder dan drie maanden aan de buitenlucht heeft blootgestaan. Het is ook goed mogelijk dat het om één of om een paar weken gaat.

DNA-onderzoek, wat momenteel loopt, zou meer zekerheid kunnen geven dat het fragment van de helm van Christiaan afkomstig is.

Op basis van onderzoek naar de breukranden is vastgesteld dat de helm samengedrukt is, in voor-achterwaartse richting. De helm is hierdoor dusdanig vervormd dat deze is gebroken. Door het ontbreken van huidcellen en bloed lijkt het minder aannemelijk dat Christiaan de helm op zijn hoofd heeft gehad. Het is echter niet uit te sluiten. Andere mogelijkheden voor het ontstaan van breuken als deze zijn een val bovenop de helm (waarbij de helm niet op het hoofd zit), het vallen van de helm of het klem zitten van de helm tussen bijvoorbeeld bewegende stenen.

De DNA-analyse loopt op dit moment nog.